Giới thiệu

Tradepointelsalv.com (vnFarming) là trang thông tin về các hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp, lương thực, thực phẩm trong nước và thế giới.

Hiện nay chúng tôi cảm thấy nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ nhưng lại chưa được quan tâm nhiều, vì vậy chúng tôi thành lập nên vnFarming để giải quyết và tìm hướng phát triển ngành nghề nông nghiệp truyền thống ở Việt Nam

Chúng tôi sẽ nghiên cứu tìm kiếm và tổng hợp những kiến thức từ nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ đến bà con nông dân.

Qua trang thông tin này hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn mới hơn về sản xuất nông nghiệp cũng như có những định hướng cho tương lai góp phần phát triển nông nghiệp nước nhà